Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
İşinin Uzmanı Bir Medyum Geçmişe Ve Geleceğe Işık Tutar
© Smileus/Fotolia

İşinin Uzmanı Bir Medyum Geçmişe Ve Geleceğe Işık Tutar

Medyum kelime itibariyle insanlara ruh ötesi âlemden hem kendi meziyetleri sayesinde hem de bazı kozmik ve ruhani varlıkların yardımıyla haber veren kişi demektir. Birçok insanın sandığı aksine medyumluk ve bu meziyetleri sergilemesi büyücülük değildir. Her insanın sahip olduğu ruhani benliğin bir adım ötesine geçebilen medyumlar belli ritüeller ve trans yöntemleri ile insanlara gelecekten ve geçmişten haber verirler. Yani bir nevi sizlere dert ortağı olurlar ve hayatınızın, geleceğinizin ve şimdiki durumun habercisi olurlar.

Medyumluk icra ediliş şeklinden dolayı iki ana kategoriye ayrılır. Bunlardan ilki fiziksel medyumluk; meziyetlerini bu şekilde sergileyen medyumlar ruhsal irtibat söz konusu olmadan kendi öz benliği ile duyduğu sesler vasıtasıyla insanlara yardımcı olurlar. Medyumluğun bir diğer çeşidi ise zihinsel medyumluktur; bu meziyet vasıtasıyla insanlara yardımcı olan kişiler ruhsal bir âleme bağlıdırlar ve kendisine danışan insanlara bir başka ruhun veya başka boyutta ikamet eden varlıkların yardımıyla el uzatırlar.

Her Medyum Güvenilir Midir?

Medyumluğun en temel kuralı ise insanlara ticari kaygıdan uzak bir şekilde, onların iyilikleri için yardım etmektir. Bunun dışında tamamen ticari kaygı ile bu işe yanaşan kişiler ya aldatmaca yönlendirmeler yapıyorlardır ya da halis olan yoldan sapmışlar demektir. Unutulmamalıdır ki insana bahşedilen her meziyet iyi bir amaca hizmet etmek için var edilmiştir. Temelde bu etik kuralları gözeten gerçek medyumlar da bu işin uzmanlarıdırlar.

Medyumlar Nasıl Fal Bakarlar?

Fala bakmanın birden çok yöntemi vardır. Her medyumun sahip olduğu meziyet neticesinde kullandığı araçlar farklılık gösterecektir muhakkak. Bu vasıtalar genelde su, tarot kartları, sağ el başparmak tırnağı, el falı, kahve falı, yıldız name gibi materyallerdir. Bu materyaller sayesinde ruh âlemi ile iletişime geçen medyumlar kendilerine danışan kişilere hem geçmişlerine yaşadıkları iyi ve ya kötü olanlar hakkında hem de geleceklerinde yaşamaları muhtemel gerçeklikler ile ilgili haberler ve öğütler verirler. Bu fal araçlarının en etkilisi yıldız namedir.

Yıldız Name Nedir?

Yıldız name danışanın geleceği hakkında en detaylı bilgileri almasını sağlayan fal türüdür. Danışanın doğum tarihi, yeri, saati gibi bilgiler vasıtasıyla derinlikli ve uzmanlıkla icra edilmesi gereken bir yöntemdir yıldız name. Yıldız namede doğduğunuz gün ve saatte gezegenlerin konumları ve doğan kişinin hangi enlem ve boylamlar içinde olduğu önemlidir. Bu yüzden danışanın doğum yeri ve saatini bilmesi gerçekten önem arz etmektedir. Bu fal metodu ile medyum size evleneceğiniz kişinin fiziksel özelliğini, yaşını, hatta adını bile söyleyebilir. İşi biraz daha detaylandırarak çocuğunuz ya da çocuklarınız olma ihtimali ve bunların cinsiyetleri de söylenebilmektedir. Danışanın dönemsel olarak evlilik sürecine tam anlamıyla ne zaman gireceği ve maddi durumu ile net bilgiler de rahatlıkla ortaya dökülebilir. Yıldız name hem geçmiş hem de gelecek için gerçek bir yol gösterici kılavuz niteliği taşır. Önemli olan bunu işinin ehli halis bir medyuma yaptırmaktır.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection