Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
Cinler Gelecekten Haber Verebilir mi?
© Yuriy Mazur/Fotolia

Cinler Gelecekten Haber Verebilir mi?

Cin; insanlar tarafından görülemeyen, fakat varlığı antik çağlardan beri kabul edilen, birçok dinde ve din kitaplarında yer alan ruhani varlıktır. Cinlerin alemi insan aleminden farklıdır, insan gibi cinsiyetleri vardır ve inançlı ve inançsız olarak da türleri bulunmaktadır. Daha hızlı hareket ettikleri, zihin okuyabildikleri ve ateştendirler. Cin ile şeytan birbirine karıştırılmamalıdır. Şeytan, Allah´a itaat etmeyen bir varlıktır ancak cinler arasında Allah´a inanan ve inanmayanları da bulunmaktadır. Cinler çeşitli suretlere girebilirken şeytanlar bu özelliğe sahip değildir.

Cinler İnsana Etki Edebilir mi?

Cinlerin insan üzerinde etkileri bulunmaktadır. Korku ve endişe anında insana tesir edebilirler. Cinlerden yararlanmak isteyen ve onlarla iş birliği yaparak alemler arası evlilik yapan insanlar da bulunmaktadır. İnsanlar, cinlere özel özellikleri ile birlikte çeşitli fal vs. bakmaktadırlar.

Cinlerden Nasıl Korunurum?

Farklı alemlerde yaşayan iki varlık olan cin ve insanların normal yollardan birbirilerine ulaşmaları mümkün değildir. Ancak bir takım rituel sonucunda insan ve cinler iletişime geçebilirler. İnançlı cinler zararı olmayan cinlerdir ve iletişim halinde de insana zarar vermezler. İnançsız cinlerle iletişime geçildiği ise bu cinler insana ruhsal ve maddi olarak zarar verebilirler, hatta musallat bile olabilirler. Cinlerin insanlara musallat olduğu gerçek bir durumdur ve belirtileri vardır. Sürekli baş ağrısı, devamlı korku ve endişe hissi, sürekli siyah siluete benzeyen gölgeler cinlerin musallat olduğunun belirtileridir. Bu belirtiler görüldüğü taktirde bu işlerde deneyimli bir medyum veya hocaya görünmek yapılacak temel iştir.

Cin Yardımı İle Fal Bakmak Mümkün mü?

Alemler arasında çeşitli farklar bulunduğundan fal konusunda cinlerin yardımı dokunmaktadır. Cinlerin zaman dilimi ile insan zaman dilimi farklıdır, cinler insanlardan daha hızlı yaşar ve daha hızlı hareket ederler. Olacak şeyleri, insanlar daha yaşamadan cinler zaman farkından dolayı erken yaşarlar. Bu durum fal konusunda cinlerin avantajlarını marifete dönüştürmektedir. Cinler gelecekten haber veremezler ancak, birkaç saat sonrasını bilebilirler. Zihin okuma özelliğine sahip olan cinler, insanlara etki ederek, zihinlerinde yer alan düşünceleri okuyup fal bakan kişiye nakledebilirler. Her falcı cine sahip değildir fakat fal için cinleri kullanan falcılar da bulunmaktadır.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection