Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
Dert ortağı
© Jürgen Fälchle/Fotolia

Dert ortağı

Gelecekte olacak olayları merak etmek ve doğal olarak biraz da korkarak yaklaşmak insan doğasının değişmez parçalarından olmayı her zaman başarmıştır. Merak duygusu olmasaydı hiç şüphesiz insanlık bugün çok başka bir yerde olurdu. Gelecekte olması mümkün durumları bilmek ve önceden tedbirler almakta bu merak dürtüsünün sonucu olarak sürekli gündemde kalmış, çok çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Geleceğimiz hakkında bizleri bilgi sahibi yapan medyumlar aslında bir nevi bizlerin dert ortağı olmuşlardır.

Astroloji bir bilim dalı olarak insanlığın bilme ihtiyacını karşılama görevini yerine getirmede önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Bilinmez denilen alanlara ilişkin, yani gelecekte neler olabileceği konusunda öngörüler oluşturan astroloji dün olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır.

Astrolojinin Yol Göstermesi

Bu noktada şu hususu ifade etmek gerekir ki astroloji gelecekte olabilecek olumsuz durumlara karşı önceden tedbir alınmasında uyarıcı olma görevini ciddi olarak yerine getirmektedir. Pozitif bilimler ile doğa üstü alana ilişkin bilimler aslında bir birinden çok uzak noktalarda durmuyor. Gezegenler ve yıldızların konumları, oluşturdukları manyetik alanlar ve bunları insanlar üzerinde etkileri, bütün uzayı kaplayan ve her şeyin bir arada durmasını sağlayan ve tam olarak izahı henüz yapılamayan kara madde gibi konular bugün doğa üstü gibi algılanan konuların aslında doğrudan bilim konuları olduğunu açık olarak ifade etmektedir.

İfade edilmeye çalışılan gerçek, bilginin kaynağının değil, esas önemli konunun bilginin kendisi olduğu gerçeğidir. İster astroloji ister fal ister medyum olarak ifade edilen geleceğe ilişkin söyleyecek sözleri olanları dinlemek yani bilmek öğrenmek muhatabını olacaklar konusunda güçlü kılacaktır.

Tedbir Almak

Bilmek aslında tedbir almak demektir. Çünkü biliyorsanız olacak duruma karşı olumlu veya olumsuz olması fark teşkil etmez, tedbir alma imkanınız var demektir. İnsanı en zor durumda bırakan duygu hali çaresizliktir ki bu durumda aslında oluşan durum karşısında ne yapacağını bilmeme halinin sonucudur. Bu yüzden dert ortağı olarak tabir edilen medyumlardan destek almak gerekecektir.

Hayatın kendisi aslında sürekli oluşan yeni durumların ve olayların toplamından ibarettir. Sürekli oluşan bu yeni durumlara karşı ne kadar donanımlı olursak yani ne kadar çok şey bilirsek hiç kuşkusuz o kadar kuvvetli oluruz. Bilmek ve bilginin doğal sonucu olarak olacaklara hazırlıklı olmak daha kontrollü ve mutlu bir ömür sürmede çok etkilidir.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection