Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
Cinler ve Medyumlar
© silent_47/Fotolia

Cinler ve Medyumlar

Medyum ruhlar ya da cinler ile insanlar arasında aracılık ettiğine inanılan kimseler için kullanılan bir kavramdır. Bu nedenle kendini medyum olarak ifade eden bir kimsenin cinleri algılaması ve onlar ile iletişime geçiyor olması gerekir. Oysa cinleri hissetmeyen ya da onlar ile bir şekilde iletişime geçemeyen kişiler için medyum demek doğru olmayacaktır. Medyum insanlar arasında bir takım önemli sırların açığa çıkmasına ya da insanların gelecekleri hakkında bir takım ipuçları vermesine yardımcı olur. Cinler ile insanlar arasında zaman zaman bir takım etkileşimler olabilmektedir. Fakat cinlerin her insana görüleceğini düşünmek yanlış olacaktır. Cinler hakkında en çok yapılan hatalardan biri de onları tamamen kötü varlıklar olarak düşünmektir. Oysa aralarında insanlar ile iyi iletişim kurabilen ve kötülükleri yok etmek isteyenleri de vardır.

Medyum olan kişinin öncelikle iyi cinler ile iletişimde olması gerekir. Çünkü medyum insanların üzerindeki kötülüklerin giderilmesine aracı olmayı başaran kimsedir. Bu nedenle kendini medyum olarak ifade eden bir kimse kötü amaçlar için uğraşmamalıdır. Medyum insanlara yapılan kötülüklerin azaltılmasında etkili olabilmelidir. Bu nedenle medyum ve cinler arasındaki ilişkinin de bu yönde kurulması önemlidir. Fakat ne yazık ki zaman zaman kötü kimseler kötü cinler aracılığı ile insanlara kötülük yapabilmektedir. Bu durumda kişinin kendini medyum olarak ifade etmesi de doğru değildir. Kötü amaçlar için uğraşan kimseler büyücü olarak ifade edilir. Medyum kötü büyücüler aracılığı ile yapılan muska ya da büyülerin yok edilmesi için cinler ile transa geçebilir.

Medyum Nasıl Olunur?

Medyum kişilerin isteğine bağlı olarak olunabilecek bir durum değildir. Bu nedenle kişilerin medyum olmayı tercih etmesi mümkün değildir. Medyumluk yeteneği doğuştan gelen bir takım gizemli olayları ifade eder. Doğa üstü olaylar olarak ifade edilen bu durum seçilmiş kişilerin özel yetenekleri arasındadır. Pek çok kişi küçük yaşta tanıştığı doğaüstü olaylara kolay adapte olamadığından dolayı yeteneklerini de ön plana çıkaramaz. Fakat özel yeteneği olduğunun farkında olan kişiler zamanla bu alana daha çok yönelerek insanlar arasındaki kötülüklerin giderilmesinde önemli bir görev üstlenir.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection