Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
Burçlar ve Koruyucu Melekler
© rolffimages/Fotolia

Burçlar ve Koruyucu Melekler

Melekler, cinsiyetleri olmayan, göz ile görülmeyen, insanlar gibi zaman kavramı ve yeme içme gibi temel ihtiyaçları olmayan daima itaat eden, nurdan yaratılmış varlıklardır. Melek bilimi olarak adlandırılan, Angeloji bilimi ile ilgilenenler, melekler hakkındaki araştırmalarında kutsal kitaplardan yararlanırlar. Melekler, tüm din ve inanışlarda yer alan evrensel varlıklardır. İslam dininde meleklerin nefislerinin olmadığına ve bu nedenle insanlar gibi kötü davranışlar sergilemediklerine, dolayısıyla meleklerin daima iyi olduğuna inanılır. Hristiyan inanışı ise melekleri ikiye ayırmıştır, bunlar kötülüğe düşmüş yani kara melekler ve iyi meleklerdir.

Meleklerin Astroloji Bilimindeki Yeri ve Önemi

Astroloji, yıldızlar ve gezegenler gibi gök cisimlerinin yıllık, aylık ve günlük hareketlerinin sonucunda oluşan enerjilerin insan hayatında önemli gelişmeler olabileceğini savunan bilim dalıdır ve bu sayede ortaya çıkan burçlar da on iki takım yıldızına verilen adlar olarak tanımlanır ve bir nevi kişinin doğum haritasıdır. Kişinin doğum günü, yılı ve saatiyle hangi burca dâhil olduğu astronomi bilimi ile belirlenmiştir. Astronomiye göre her burcun birer baş meleği vardır ve bu melekler kişinin koruyucu melekleri olarak nitelendirilir. Her kişi kendine özel bir doğum haritasına yani burca her burçta birer koruyucu meleğe sahiptir.

Koruyucu Melekler Neden Varlar?

Bu melekler kişinin hayatı boyunca her insanın içinde var olan sevgi, şefkat, merhamet, iyilik gibi duyguları aşılamak ve rehberlik etmek için varlardır. Burçlar ise bireyin kişilik özelliklerini şekillendiren bir unsurdur. Böylelikle her insan kendine ait olan burçlar ve koruyucu melekleri sayesinde kendilerini daha iyi tanıyıp hayatlarına da ona göre yön verebilirler.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection