Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
Büyüler Gerçek midir?
© vencav/Fotolia

Büyüler Gerçek midir?

Büyü; doğaüstü güçlerle işbirliği yaparak veya belli güçlere sahip olan doğal nesneleri kullanarak gerçekleştirilen terim olarak tanımlanabilir. Doğaüstü güçler, insanlığın var oluşundan bu yana bilinmektedir. İnsanoğluna ve doğaya karşı olayların somut olarak değiştirilmesi durumu, büyünün temelini oluşturmaktadır. Kültürel bir olgu olan büyü, dünyanın her yerinde ve her zaman diliminde kullanılmaktadır.

Sihirbazlık da bir nevi gözü aldatan, el çabukluğu ve yanıltmaya dayanan bir sanattır. Bu yönüyle büyü ile benzer özelliklere sahiptir. Dünyevi olmayan varlıklarla gerçekleştirilen büyü, teknik yönünden uzman kişilerce, tılsımlı sözler, iksirler veya materyaller kullanarak yapılmaktadır. Bu konularda uzman kişilere büyücü denilmektedir.

Büyünün Amacı Nedir?

Canlı veya cansız her türlü varlık üzerinde değişiklik yoluna gitmek büyünün temel amacıdır. Bu amaç iyi veya kötü emelleri gerçekleştirmek olabilir. Büyü konusu nedeniyle olumlu veya olumsuz olarak tesir edebilir. Büyü yaptırmak isteyen kişinin amacı; aslında büyünün amacıdır. Kısmet açma büyüsü, evlilik büyüsü gibi bir çok büyü çeşiti bulunmaktadır ve ihtiyaçlara göre tercih edilmektedir.

Büyü ile İlgili Kavramlar

Büyü uygulamalarına özel bir takım kavramlar bulunmaktadır. Dilimize farsçadan geçmiş olan afsun; okuma, üfleme yoluyla yapılan bir kavramdır. Toplum arasında üfürükçülük olarak bilinmektedir. Büyü yaptırmak, kişiyi iyileştirmek amacıyla da olabilir. Materyalleri birbirine bağlayarak veya düğüm atarak, kişilerin veya soyut varlıkların bağlanmasına da bağlama büyüsü denilmektedir. Bunu yapmaktaki amaç; zararsız hale getirilmesinin istenmesidir.

Bakıcı ise, günümüzde bilinen falcı olarak adlandırdığımız kavramdır. Gaipten haber vermek, çalınan malın bulunması veya kehanetlerle alakalı olarak bakıcı görüşlerini belirtir. Bunu yaparken şeffaf madde, hayvan organları gibi malzeme kullanmaktadırlar. Bilinmeyen olayları açıklığa kavuşturmak, geleceği öğrenmek amacıyla belli malzemelerle yapılan haber verme olayına fal denilir. Genellikle alet ve araçlarla tahminde bulunma işidir. Bakıcı ile ortak yönleri bulunmasına rağmen, fal özünde farklı bir yapıya sahiptir.

Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Antik çağlardan beri büyünün varlığı kabul edilmiş ve insanoğlu bu konu hakkında önemli araştırmalar yapmıştır. Temelde düşünce yapısı, psikolojik ve sosyal durumlara göre büyü çeşitlere ayrılmaktadır. Bunlar; sempatik büyü, taklit büyüsü, temas büyüsü, ak büyü, kara büyü, aktif büyü ve pasif büyüdür.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection