Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
Türk Geleneklerinde Büyü
© ferkelraggae/Fotolia

Türk Geleneklerinde Büyü

Orta Asya´da yaşayan Türklerde, doğada bir takım gizli doğaüstü varlıklara inanılmıştır. Bu durum Türklerin bu düşünceye kutsallık atfetmesine neden olmuş ve doğada gördükleri olaylara inanmışlardır. Şamanlar, eski Türklerde büyü ile ilgilenen kişilerdir, büyüden yarar sağlama yoluna gitmişlerdir ancak büyüyü kötü niyetli kullanan şamanlar da bulunmaktadır.

Eski Türklerde Büyü Çeşitleri Nelerdir?

Eski Türklerde, büyüler amaçlarına göre belli kısımlara ayrılmaktadır. İnsanlarla ilgili olarak yapılan büyüler birincil tür büyü olarak adlandırılmaktadır. Bununla, sağlık, mutluluk ve dünyevi zevkler amaçlanmıştır. Şamanizme inanan Türklerde; o dönemde şamanlar ak şaman ve kara şaman olarak ikiye ayrılmıştır. Kara şamanlar, kötülükle uğraşan ve her türlü kötülüğü yapabilecek güçte olan insanlardır.

Ak şamanlar ise, büyüden yarar sağlama yoluna gitmiş ve bu amaçla kullanmışlardır. İkincil büyü ise, toplumsal olarak korunma sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Hastalıklar, doğa üstü güçlerden korunmak, kötü ruhları kovmak bu büyünün amacıdır. Üçüncü tür büyü; küçük büyülerdir. Olaylar hakkında yorum yaparak sonucun olumlu ya da olumsuz olmasını etkileyecek uygulamaların yapılmasıdır. Üç tür büyüde de asıl amaç maddi ve manevi olarak zenginleşmektir.

Eski Türklerde Büyü Uygulamaları

Belli bir amaca ulaşmak için, istenilen sonuca göre yapılacak büyü türü de değişmektedir. Ak şaman ve kara şaman olarak bilinen büyü yapan kişiler bu işlerle uğraşmaktadır. İnsanoğluna zarar vermek amacıyla yapılan büyülere kara büyü, toplumun iyiliğini düşünerek yapılan büyülere ise ak büyü denilmektedir. Hayal gücü ve mantıkla hareket eden şamanlar, sebepleri söyler ve bunlara çare bulur. İnsanoğluna musallat olan varlıklarla iletişime geçerek bu durumu düzeltmeye çalışır. Ak şamanlar, büyü sırasında oldukça sade giyinmeye özen gösterirler. Büyü yaptırmak isteyen kişilerin ise günümüzde tecrübeli kişileri tercih etmesini önermekteyiz.

Beyaz kuzu postundan yapılan şapkayı kullanırlar. Kendilerine özel işaretleri ve imzaları bulunmaktadır. İnsanın veya nesnenin kötülükten arındırılması için kurban, göğe çıkış seansı gibi durumlar seçebilir. Gün sonunda güneşin batmasına yakın, tören eşliğinde büyü yapılmaya başlar. Büyü ile birlikte ruhlara seslenilir ve davula girmeleri söylenir, böylelikle göğe yükselme durumunda birlikte hareket etmek için gerekli olan ihtiyaç karşılanarak büyü ayini bitirilir. Burada amaç; tanrının da hoşnut olmasının istenmesidir.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection