Yukarıya

Blog

Esoterik Dünyası

Blog
Büyülerle Geleceğini Şekillendir
© FotoMike1976/Fotolia

Büyülerle Geleceğini Şekillendir

İnsanların içinde bulundukları durumları değiştirmek ve daha iyi hallere getirmek için başvurduğu yöntemlerden biri olan büyü, çoğu zaman çok etkili olmasıyla bilinir. Yapılan büyünün türüne göre bazen çok kısa sürelerde etki eden büyüler, yaptıran kişinin inanç seviyesine göre de etkisi azalan ya da artan bir yöntemdir. İlahi bir gücün varlığına inanmak ve bu yolda hayatını adamış ihlas sahibi insanların önderliğinde büyü yaptırmak, hangi konuda istenirse ona göre yöntemler sunar. İnsanların tek başlarına yapabilecekleri bir şey olmayan bu büyüler, mutlaka bu konuda deneyimli ve yeterli manevi seviyeye ulaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bu anlamda hayatını daha iyi bir hale getirmek isteyen kişilere yardımcı olan medyumlar, geleceği yönetme ve şekillendirmede usta kişilerdir. Yaptıran kişinin yoğun inanç ve manevi ruha sahip olması gerektiği kadar, yapan kişinin de konu hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Çünkü büyülerin yaptığı yoğun ve çabuk etkiden dolayı yanlış yollar izlenerek ya da işini bilmeyen kişiler tarafından yapılması istenmeyen bir takım sonuçların doğmasına sebep olabilir. Genel olarak iki başlık altın tanımlanan büyüler, iyi ve kötü denilebilecek çeşitlere sahiptir. Rahmani ve şeytani büyüler olarak farklı amaçları içinde barındıran büyüler vardır.

Rahmani Büyülerin İçinde Neler Vardır?

Tanrının yardımıyla her iyi niyetli ve inançlı kişinin yaptırabileceği bu büyülerde dualardan yardım alınır. Yaptırma amacının altında genel olarak kadınların yuvalarını kurtarmaları yatmaktadır. Evini terk den eş ya da başka birine gönlünü kaydıran sevgilinin geri dönmesi ve eski mutlu günlere devam etmek amacıyla yaptırılır. Evlilik arifesinde belki de kötü niyetli insanların nazarıyla sebepsiz ayrılan çiftleri geri birleşmesi için, mutlu bir beraberliği olan sevgililerin ayrılması durumunda ya da çocukları olan ve eşini seven bir kadının kocası tarafından terk edilmesi halinde bu olumsuz durumu düzeltmek için yaptırılır.

Şeytani Büyüler Neden Yapılır?

Bir diğer adı da kara büyü olan bu büyüler daha çok kötü niyet sahibi kişilerin bir başkasına zarar vermek için başvurduğu bir yöntemdir. Kendisine kötülüğü dokunan birinden intikam almak amacıyla kullanılan şeytani büyüler, kötülük yapılmak istenilen kişide hayatının tersine dönmesini sağlayacak bir etkiye sahiptir.

Sizin için bu da ilginç olabilir
Almanca anasayfamız zukunftsblick.ch
Yes, this website also uses cookies. Here you can find out everything about data protection